FAIL (the browser should render some flash content, not this).
METODIKA
Vstupy a výstupy
Vstupem pro konstrukci jsou zpravidla designérské návrhy a základní zástavbové rozměry


Výstupem jsou :
  • datové modely a výkresová dokumentace
  • technologický postup pro výrobce dílů
  • paletizace dílů včetně konstrukce palet
  • 3D vizualizace montážních postupů
Koncept


Řeší se struktura a konstrukce a technologická skladba.

Ergonomie pracoviště řidiče


Samostatnou kapitolou je řešení ergonomie pracoviště řidiče s vizualizací předpisů pomocí 3D artefaktů.

O autobusech
Výroba autobusů se oproti výrobě osobních a nákladních aut pohybuje menších sériích. Klasické skladba rámu s následným připojováním karosérie již byla opuštěna. Tradiční postup stavby karoserie předurčený technologiemi profilů, plechů a klempířské práce se opouští jen zvolna.

Významným tlakem na změnu koncepce je:

  • větší technická vybavenost dnešních autobusů, pro kterou je nutno zajistit jednoduchý servisní přístup
  • ekonomika výroby a tudíž nutnost snižovat pracnost na hlavní montáži.
  • Trendem výroby je dnes podobně jako u osobních a následně nákladních vozů dělení struktury po logických skupinách. Tento postup umožňuje větší předmontáž podskupin mimo hlavní linku. Dnes už i mimo hlavní firmu.

Hlavní celky
Hlavní logické celky karoserie autobusu jsou boky, střecha, přední a zadní rám.


Konstrukce předního a zadního rámu napříč uzavírá střední část karoserie, tvořená podélně složenými boky a střechou. Jejich spoje jsou místy, kde se koncentrují výrobní nepřesnosti. Vzhledem k tomu, každá rozměrová nepřesnost je na dlouhém a víceméně rovném boku autobusu jasně vnímána, jsou přední a zadní rámy konstrukčním designérským hlavolamem.

Řešení problémových míst

  • Největší nepřesnosti se odehrávají ve svařencích rámů.
  • Laminátové opláštění exteriéru a interiéru má výrazně menší výrobní tolerance.
  • Proto je vhodné, řešit uložení povrchových panelů s co nejmenší možnou vazbou na skutečné výrobní rozměry rámů.

Podskupiny


Zadní část autobusu lze zpravidla ošetřit podskupinou, která mimo rámu obsahuje zároveň vnější a vnitřní panely včetně kapot a osvětlení. Přední část je komplikovanější a vynucuje si další podskupinu

(výbava přístrojové desky, rozvody vzduchu, blok topení a klimatizace řidiče, elektrovýzbroj)

Montáž podskupin


Uvedené schéma montážních podskupin umožňuje následně přenést montáž podskupin mimo hlavní linku (závod), případně i do jiné země. Podskupiny pak přicházejí na montáž v paletách. Těmito konstrukčně technologickými opatřeními se například u firmy Berkhof podařilo zvýšit kapacitu hlavní montáže z původních 4 kusů autobusů týdně na 6 kusů a je předpoklad dosáhnout týdenní montáže 8 kusů.

CZ | EN | DE                                                              Home | Produkty | Metodika | Galerie | Kontakt